Zodra je een conventionele EQ gebruikt, zullen bepaalde frequenties vertraagd worden weergegeven ten opzichte van andere frequenties. Dat kan met name in de aanslagfase van een instrument nadelige gevolgen hebben; in de attack zijn immers extra veel harmonischen vertegenwoordigd. Als deze na elkaar worden 'afgevuurd' in plaats van tegelijk, ontstaat er 'smearing'. Elke conventionele EQ heeft in meer- of mindere mate last van smearing. Sterker nog, de 'kleur' van de EQ en de mate waarin we haar mooi vinden klinken wordt er mede door bepaald. Mocht je willen kleuren zonder bijwerkingen, dan kun je een linearphase-EQ inzetten.

Wat zijn de voor- en nadelen van linearphase-EQ?
Linearphase-EQ werkt op basis van FIR (‘Finite Impulse Response’) en is behoorlijk belastend voor de CPU van je computer. Het proces gaat gepaard met veel latency (tot soms wel 1,5sec), en is dus minder geschikt voor opname of mix. Om die reden wordt linearphase-EQ vaker bij mastering gebruikt. Waar conventionele EQ last heeft van 'post-ringing', heeft linearphase EQ soms last van pre-ringing. Voordat de eigenlijke transiënt start, hoor je dan al geluid. Dit bij-effect is sterker bij steilere curves, of als je bijvoorbeeld een bassdrum te lijf gaat met een extreem ingesteld linearphase hipass-filter. Het onderstaande filmpje laat dat zien.

Waar gebruik je linearphase-EQ dan wél voor? Linearphase-EQ kan tijdens de mix worden ingezet om, heel chirurgisch, bepaalde resonanties uit bijvoorbeeld de overheads van een drumkit te filteren. Of bij het masteren. Soms heeft de mix na compressie en conventionele EQ al behoorlijk wat apparaten gezien die kleuring en vervorming toevoegen. Linearphase-EQ doet dan misschien precies wat je wilt, namelijk het kleurloos toevoegen van energie in bepaalde frequentiegebieden. Zonder bijwerkingen, en met de meest transparante klank. De hoeveelheid EQ is in deze toepassing vaak maar heel klein. Een shelf van 0,8dB op 10KHz kan net even dat beetje meer 'air' aan een mix geven. Of de instrumenten laten leven, en het geheel dichterbij laten komen.

Aan linearphase-EQ's geen gebrek. In Logic Pro zit er standaard één (shift+click op de EQ-thumbnail in het kanaal). Fabfilter heeft Pro-Q, DDMF heeft LP10, van Waves is er Linear Phase EQ, iKMultimedia heeft Linear Phase Equalizer, PSP heeft PSP Neon HR, Blue Cat heeft Liny EQ en van Melda Production is er MEqualizerLinearPhase.