Is het goed instellen van een normale compressor al lastig, zo is een multibandcompressor nog een niveau complexer. Bij multibandcompressie wordt het signaal in meerdere frequentiebanden gesplitst, en kan elke band apart worden behandeld met een compressor. Mocht je nu een signaal hebben waarin zich alleen af en toe storende frequenties voordoen, kun je die heel mooi te lijf gaan met één band van de multibandcompressor. Hoe je dat doet, wordt duidelijk met het volgende voorbeeld.

Vocals kunnen in het middengebied zeg, tussen 1KHz en 3KHz, soms wat ‘harsh’ klinken. Denk aan de klank van Beyoncé als ze hard in het middenregister zingt. Om die energierijke frequentiepieken milder te maken zou je ze kunnen wegfilteren met een EQ. Echter, alle andere noten worden dan ook aangetast. Door nu een multibandcompressor in te zetten zal de compressor alleen gaan werken als het volume van het gekozen frequentiegebied boven de ingestelde drempel uitkomt. De multibandcompressor is dan dus eigenlijk een dynamische EQ!

 

Multibandcompressie_als_EQ.jpg

Waves C6: de ‘range’-parameter bepaalt de hoeveelheid compressie. Dit is wat de ratio bij andere compressors doet, alleen is hier de hoeveelheid gainreduction gebonden aan een maximum.

Hoe stel je een multibandcompressor als EQ in?

Om het gewenste frequentiegebied te vinden, zet je de betreffende band op  ‘Solo’, en stel je de grenzen van het gebied zodanig in dat je alleen nog de penetrante frequenties hoort. Door nu de ‘threshold’ omlaag te brengen zal de compressor alleen gaan werken op zangnoten waar veel van die frequenties aanwezig zijn.

Naast vocals, kun je multibandcompressie trouwens ook goed inzetten om het piepende geschuif over de snaren van een akoestisch gitaar te verminderen.

Hoewel een multibandcompressor uitnodigt om een signaal met veel verschillende banden te lijf te gaan is het over het algemeen beter om eerst te bedenken in welk frequentiegebied er een probleem moet worden opgelost.

Populaire multibandcompressors zijn de FabFilter Pro-MB, en de Waves C6. In Logic zit standaard ‘Multipressor’.