Hoofdstuk 4/ Akoestiek & speakers

 

Met een simpele sinustoon meet je heel eenvoudig je eigen ruimte door. In principe moet de toon op elke frequentie, even hard klinken. Mochten bepaalde frequenties zachter of harder zijn, dan duidt dat op een akoestiekprobleem. Hoe je akoestiekproblemen oplost, lees je in hoofdstuk 4.